این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب درگیری شغلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی

دانلود پرسشنامه دلبستگی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با ابعاد و طیف لیکرت پنج درجه

تعلق خاطر کاری (دلبستگی شغلی)

تعلق خاطر کاری (دلبستگی شغلی)

تعلق خاطر کاری (دلبستگی شغلی) نگرش و احساسی در میان کارکنان سازمان است که موجب علاقه‌مندی و انگیزش کاری می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com