پرسشنامه درگیری شغلی

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

نوع فایل: مایکروسافت ورد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: وفاداری و عجین‌ شدن

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه درگیری شغلی

واژه درگیر شدن در فرهنگ لغت به معانی مختلفی همچون، نامزد شدن، تعهد، التزام، اشتغال، استخدام و درگیری ترجمه شده است. در ادبیات علوم اجتماعی ریشه این مفهوم به تئوری نقش و به طور خاص کارهای اروین گافمن (۱۹۶۰) در این زمینه باز می­گردد. گافمن معتقد است که افراد در جامعه نقش­های مختلفی را می­پذیرند که درگیر شدن در یک نقش را «دلبستگی خود انگیخته  به نقش و صرف توجه و تلاش فراوان برای اجرای آن» تعریف می­کند.

درگیری و عجین شدن با شغل

درگیری و عجین شدن با شغل

درگیری شغلی یا عجین شدن کاری، درجه‌­ای است که فرد به صورت ذهنی، شناختی و روانشناختی مشغول شغلش شده است. کارکنان در شغل خود غرق شده و علاقه و اهمیت خاصی برای شغلش قائل می‌شود.  وقتی فرد با کار خود عجین می‏­شود از کار خود لذت می‏­برد و خسته نمی‏­شود. برای سنجش میزان عجین شدن با کار از پرسشنامه درگیری شغلی استفاده می‌شود.

عجین شدن با شغل اشاره به درجه‌ای دارد که اشخاص با شغل فعلی شان بطور روان شناختی تعیین هویت می‌دهند. کارکنانی که با شغل خود عجین شده اند به ندرت پیش می‌آید شغلشان را ترک کنند و در انتظار کار برای سازمان دیگری باشند. عجین شدن با شغل همچنین موجب حضور به موقع و سر وقت کارکنان  و احساس موفقیت در کار و موجب حس خوشبینی و موفقیت در مورد آینده سازمان شده و اعتقاد به اینکه که اهداف شخصی و سازمانی با هم همخوانی دارند، خواهد شد.

تعریف عملیاتی: از ابزار پرسشنامه برای سنجش میزان درگیری و عجین شدن کارکنان با شغل استفاده شده است. این ابزار شامل دو سازه اصلی و بیست گویه با طیف لیکرت است که از ۱ تا ۵ نمره‌گذاری شده است. شیوه تفسیر در فایل ورد ارائه شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله