پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (هاکمن و اولدهام)

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

ویژگی‌های شغلی اشاره به چگونگی فعالیت، وظایف، تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل دارد. بعضی از مشاغل، متعارف و جاری هستند، زیرا فعالیت‌های آن‌ها یک دست شده و تکراری اند و بعضی دیگرغیر معمول؛ بعضی‌ها نیاز به مهارت‌های گوناگون دارند و بعضی دیگر میدان عمل محدود؛ بعضی‌ها کارمند را با واداشتن به تبعیت دقیق از روندها خسته می‌کنند و بعضی دیگر به کارمندان آزادی عمل بیشتر درانجام دادن کار به میل خود می‌دهند. بعضی ازکارها زمانی بیشترین توفیق را به همراه دارند که به وسیله گروهی از کارمندان به صورت جمعی صورت بگیرند و بعضی دیگر به وسیله افرادی که در اصل به صورت مستقل کار می‌کنند.

ویژگی‌های شغلی بر رشد مسیر شغلی و قابلیت‌های تطبیق با آن تاثیر دارد. همچنین قابلیت‌های تطبیق با مسیر شغلی بر رشد مسیر شغلی، تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد.  از بین ویژگی‌های شغلی دو ویژگی هویت وظایف و تنوع مهارت بیشترین رابطه و بازخورد کمترین میزان رابطه را با بهره‌وری نیروی انسانی دارند. از بین ویژگی‌های فرهنگی نیز روابط اجتماعی بیشترین میزان رابطه را با بهره‌وری دارا است. بنابراین مسئولان و مدیران ادارات و سازمان‌ها و لازم است تا با غنی‌تر کردن هرچه بیشتر و بهتر ویژگی‌های موردنظر در جهت ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی گام بردارند.

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام متشکل از دو دسته سوال است. دسته اول سوالات عمومی برای تعیین مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت است. دسته دوم بسوالات تخصصی در مورد ویژگی شغلی است که با طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است و شامل سؤالات ویژگی‌های شغلی است. این بخش ازپرسشنامه دارای ۱۵ سؤال می‌باشد و برای هر مولفه ۳ گویه در نظر گرفته شده است.

Hackman, J. R. & Oldham, G. R (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-70.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله