این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دوسوتوانی

پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی

پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی

دانلود پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و طیف لیکرت پنج درجه

دوسوتوانی بازاریابی

دوسوتوانی بازاریابی

دوسوتوانی بازاریابی به معنی استفاده از شایستگی‌های موجود و کشف قابلیت‌های آینده در فعالیت‌ها بازاریابی برای دستیابی به عملکرد بهینه است.

دوسوتوانی سازمانی

دوسوتوانی سازمانی

دوسوتوانی سازمانی (Ambidexterity) به عنوان توانایی سازمان در مدیریت شرایط حاضر و آمادگی برای مواجهه با تغییرات در آینده تعریف می‌شود.

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف (Exploration) و بهره‌برداری (Exploitation) بازار به معنای شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی در راستای هدف‌های کسب‌وکار می‌باشد.

پرسشنامه دوسوتوانی

پرسشنامه دوسوتوانی

دانلود پرسشنامه دوسوتوانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com