این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سایبرلوفینگ

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار (Workaholism) یک وضعیت و حالت روحی است که فرد نمی‌تواند خود را از کار رهایی داده و مدام این رفتار را تکرار می‌کند.

فناوری هراسی

فناوری هراسی در سازمان

فناوری هراسی عبارت است از ترس یا نگرانی غیرعادی درباره آثار فناوری پیشرفته. یک سوم مردم دنیا با این ترس مواجه اند و این امر باعث کاهش کارایی فعالیت می‌شود.

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی

پرسشنامه اوباشگری شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ Cyberloafing به استفاده کارکنان از اینترنت شرکت برای اهداف و کارهای شخصی گفته می‌شود در حالیکه وانمود به انجام کار می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com