پرسشنامه اوباشگری شغلی

دانلود پرسشنامه اوباشگری شغلی دارای روایی و پایایی همراه با منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه اوباشگری شغلی

اوباشگری سازمانی، یک نوع بدرفتاری سازمانی یعنی برخلاف هنجارهای سازمان (انومی) است که توسط برخی از کارکنان صورت می‌گیرد.

در حالی که بسیاری از پژوهشگران دو واژه Bullying  و Mobbing را مترادف می‌دانند، اما برخی دیگر این دو واژه را در مورد دو دسته رفتار منفی متفاوت بکار میبرند. واژه قلدری شغلی Bullying  معمولا به صورت فردی بکار می‌رود. قلدری بیشتر برای مدیرانی بکار میرود که سعی دارند تسلط و قدرت خود را بر کارکنان دیکته کنند. اما اوباشگری شغلی Mobbing رفتاری گروهی است که تعدادی از کارکنان رفتارهای مخربی مانند مطرود کردن همکار، رفتارهایی مثل شایعه پراکنی، سایبرلوفینگ و هر آنچه در آداب سازمانی نیست را انجام می‌دهند.

هم قلدری و هم اوباشگری هر دو رفتار انحرافی هستند که در حوزه ناهنجاری سازمانی بحث می‌شوند. واژه «قلدری» برای توصیف یک الگوی مکرر رفتار منفی اعمال نفوذی علیه یک یا چند هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شامل نقد دائمی و ناخوشایند ناخواسته، امتناع از ارزش دادن و تایید، تضعیف، بی اعتبار کردن و تعدادی از رفتارهای دیگر است که در صفحه ما تعریف شده است. بدرفتاری معمولا توسط یک شخص انجام می‌شود، اگرچه دیگران در محل کار ممکن است.

اوباشگری شغلی شامل یک گروه از افراد است که اندازه آنها توسط محیط اجتماعی که در آن شکل گرفته است، محدود می‌شود، مانند محل کار. این ممکن است به نظر برسد مانند بسیاری از مردم درگیر است، اما در واقع گروه ممکن است کوچک باشد. اعضای گروه به طور مستقیم با یک هدف در یک شیوه مقابله‌ای که آنها را در روش‌های قابل اندازه‌گیری و قابل تعریف تضعیف می‌کند. یا به آنها آسیب می‌رساند، ارتباط برقرار می‌کنند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله