این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرمایه فکری

چابکی فکری کارکنان

چابکی فکری کارکنان

چابکی فکری کارکنان توانایی تشخیص و ارزیابی دیدگاه های گوناگون، یکپارچه‌سازی و درک عوامل در حال تغییر و نوآوری راهکارهای تازه و خلاق است.

هوشمندی منابع انسانی

هوشمندی منابع انسانی

هوشمندی منابع انسانی (HRI) دانش و بینش کارکنان برای بکارگیری داده‌ها، اطلاعات و تجربه‌های حرفه‌ای جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی Organizational capital ارزشی است که از فلسفه و نظام زیربنایی شرکت سرچشمه می‌گیرد و قابلیت‌های سازمان را در ارائه محصولات و خدمات بهبود می‌بخشد.

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی Human Capital موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی برای انجام اثربخش فعالیت‌ها و تولید ارزش اقتصادی است.

سرمایه فکری

سرمایه فکری سازمان

سرمایه فکری Intellectual capital ارزشی غیرقابل لمس برای سازمان است که افراد (سرمایه انسانی)، روابط (سرمایه ارتباطی) و دارایی‌های فیزیکی (سرمایه ساختاری) را شامل می‌شود.

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و استوارت شامل سرمایه‌های انسانی، ساختاری و رابطه‌ای دارای روایی، پایایی، شیوه تفسیر و منبع استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com