این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شادی و نشاط

صمیمیت سازمانی

صمیمیت سازمانی

صمیمیت سازمانی (Organizational Intimacy) رابطه‌ای مبتنی بر همدلی، خیرخواهی و از خودگذشتگی میان همکاران، مدیران و زیردستان یک سازمان است.

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی (Organizational Vitality) به میزان شادابی و نشاط درون‌زای فردی، گروهی و محیطی جهت انجام هدف‌های سازمانی اشاره دارد.

شادمانی در محیط کار

شادمانی در محیط کار

شادمانی در محیط کار (HAW) به عنوان احساس خشنودی و رضایت درونی نیروی انسانی سازمان در زمان فعالیت‌های کاری تعریف می‌شود و بسیار حیاتی است. 

پرسشنامه شادی و نشاط

پرسشنامه شادی و نشاط

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط دارای ۳۷ گویه و ابعاد رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی، کمک به دیگران.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com