پرسشنامه تاثیر تلویزیون بر نشاط اجتماعی

دانلود پرسشنامه تاثیر تلویزیون بر نشاط اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شبکه خویشاوندی، دینداری، اعتماد، نشاط اجتماعی، امنیت، هستی‌شناختی

تعریف مفهومی پرسشنامه تاثیر تلویزیون بر نشاط اجتماعی

نشاط اجتماعی به معنای احساس و عواطف مثبت در سطح گروخی از افراد است که یک جامعه را تشکیل می‌دهند و از طریق شادمانی، خندیدن، روحیه خوب و انرژی بالا خود را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی از اصلی‌ترین نیازهای زندگی اجتماعیاست. زیرا شهروندان کمتر فرصت پیدا می‌کنند به خودشان و نیازهای‌شان فکر کنند و به شدت مستعد افسردگی هستند. جامعه با نشاط جامعه‌ای است که استعدادهای افراد آن شکوفا شده و رفاه و امنیت را برای آحاد آن جامعه به ارمغان آورد؛ در مقابل، جامعه افسرده، خموده و غمگین، هر روز بر مشکلاتش افزوده و به دشواری و سختی بیشتر می‌گراید.

نشاط در زندگی، ترکیبی است از شرایط فردی و اجتماعی و در واقع خود نشانه‌ای است از نگرش‌های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد را فراگرفته و در آن زندگی می‌کند. نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد و موارد مشابه همه در یک دسته فرهنگی قرار دارند و نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامونی است. سطح پایین نشاط اجتماعی به گرایش‌های منفی نسبت به جامعه مربوط می‌شود.

تلویزیون به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه‌های اجتماعی نقش بزرگی در نشاط اجتماعی دارد. برنامه‌های طنز تلویزیونی می‌توانند نشاط را به ارمغان آورند اما برنامه‌های عمومی باید به گونه‌ای باشد که مخاطب آنها را باور کند و در وی احساس خوب فراهم آورد. بنابراین پرسشنامه تاثیر تلویزیون بر نشاط اجتماعی را جدی بگیرید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله