پرسشنامه شادی و نشاط

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

فایل ورد پرسشنامه شادی و نشاط

هدف : بررسی شادی و نشاط

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۷ گویه

ابعاد: رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی، کمک به دیگران.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی شادی و نشاط

خوشحالی، خرسندی یا شادی (Happiness) یک حالت روانی است که در آن فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی یا شاد بودن می‌کند. مسائل مختلفی همچون مسائل زیستی، روان‌شناختی یا دینی برای تعریف و دلیل خرسندی آورده شده‌است. شادی حالت ذهنی و روانی از خوشبختی است که از نظر دیگر افراد به عنوان احساسات خوشایند یا مثبت از خرسندی تا خوشی زیاد تعریف می‌شود. شادی برآمده از انتخاب است تا خوشحال باشید از آنچه که انجام می‌دهید، نزدیک‌ ترین روابط خود را تقویت ‌کنید و از نظر جسمی، مالی و احساسی از خودتان مواظبت کنید».

تحقیقات نشان داده‌است که شادی رابطه ی مستقیمی با مسائلی همچون روابط و تعاملات اجتماعی، وضعیت فرد از نظر داشتن شریک زندگی، کار، درآمد و حتی نزدیکی به انسان‌های شاد دارد. افرادی که در جشن ها، میتینگ و پارتی شرکت می کنند از میزان شادی بیشتری برخوردار هستند. افراد زیادی شادی و خوشحالی را برابر با احساس خوشبختی و سر بلندی می دانند.