این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شهر هوشمند

شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک Electronic Citizen فردی است که توانایی استفاده از خدمات آنلاین و برخط ارائه شده توسط دولت را در حد مطلوب داشته باشد.

پرسشنامه شهر هوشمند

پرسشنامه شهر هوشمند

دانلود پرسشنامه شهر هوشمند جهت هوشمندسازی شهر و توسعه پایدار منطقه همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

مقاله شهر هوشمند

شهر هوشمند

شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع تجهیزات الکترونیک و اینترنتی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی شهری استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com