پرسشنامه شهر هوشمند

دانلود پرسشنامه شهر هوشمند و هوشمندسازی شهر

فایل ورد پرسشنامه شهر هوشمند و هوشمندسازی شهر

هدف : بررسی هوشمندسازی شهر جهت توسعه پایدار منطقه

ابعاد شهر هوشمند : حکمرانی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت و ساز هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند

ابعاد توسعه پایدار شهری : توسعه پایدار-اقتصادی، توسعه پایدار-اجتماعی و توسعه پایدار-زیست محیطی

تعداد سوالات : ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی شهر هوشمند

شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها استفاده می‌کند، که این اطلاعات برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است. این پروسه، شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، آب، تأمین شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم‌های اطلاعاتی و مدارس و کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.

ابعاد پرسشنامه شهر هوشمند

ابعاد پرسشنامه شهر هوشمند

ایدهٔ شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه‌های مختلف متصل به شبکه (اینترنت اشیا یا IoT) است، برای بهینه‌سازی بهره‌وری از خدمات و کاربری‌های شهری و اتصال آن به شهروندان است. تکنولوژی شهر هوشمند اجازه می‌دهد تا مقامات یک شهر با جامعه و زیرساخت‌های شهری و نظارت بر آنچه اتفاق می‌افتد و آنچه در حال تحول است، تعامل مستقیم پیدا کنند.

تعریف عملیاتی شهر هوشمند

در این پرسشنامه شهر هوشمند براساس هفت عامل حکمرانی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت و ساز هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای این منظور ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.