این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت آموزشی

اثربخشی دوره آموزشی

اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، کیفیت خدمات آموزشی بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی اهمیت دارد.

رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (معرفی رشته)

معرفی رشته مدیریت دولتی، ادبیات پژوهش مدیریت دولتی و پایان‌نامه مدیریت دولتی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی (Educational Management) یک رشته دانشگاهی است که در آن شیوه‌های آموزش به افراد، دانش‌آموزان و کارکنان تدریس می‌شود.

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام‌مند و مستمر شاغلین از نظر دانش، مهارت‌ و توانایی‌های مورد نیاز شغلی است که اثربخشی شغلی و امکان ارتقا را افزایش می‌دهد.

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت یک سیستم آموزشی است که پس از گزینش نیروی انسانی و با هدف توانمندسازی آنها در انجام فعالیت‌های شغلی توسط سازمان ارائه می‌شود.

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات لازم پیرامون الزامات و نیازهای کارکنان برای انجام درست شغل، گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com