کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی

ترجمه مقاله کیفیت خدمات آموزشی نوشته دبرا و کاندوس

چکیده مقاله کیفیت خدمات آموزشی

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، آگاهی روزافزونی درمورد اهمیت بهبود کیفیت خدمات بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی بوجود آمده است. با این وجود، امروزه ارائه‌ی خدمات دقیق و بسنده به مشتریان از طیف‌های مختلف فهرست ذینفعان (از جمله هیئت علمی، دانشجو، والدین و کارفرما) موسسات آموزش عالی را دچار چالش‌های بزرگی نموده است.

مقاله حاضر بلحاظ تجربی موضوعات و برخی ابعاد حیاتی مرتبط با توسعه‌ِ معیارهای کیفیت خدمات موسسه آموزشی را مورد بررسی قرار داده است که شامل طیف گوناگونی از ذینفعان من جمله مشتریان می باشد. همچنین، انتظار می رود که پژوهش کنونی درک بهتری از استراتژی‌های بهبود کیفیت خدمات در بخش آموزش عالی را بدست دهد.

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی، رضایتمندی، کیفیت خدمات، ذینفعان، روندهای موجود در آموزش

دانلود اصل مقاله کیفیت خدمات آموزشی

10000 تومان – خرید