مقیاس کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، عملیاتی و منبع استاندارد

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی براساس سه مقیاس قابل طراحی است:

  • سنجش کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل AQIP
  • سنجش کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل UnivQual
  • سنجش کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل ServQual

مقیاس یونیوکوال UnivQual

ابعاد : برنامه‌ریزی دوره تحصیلی، خدمات و تسهیلات و توسعه مهارت‌ها

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی AQIP

ابعاد : کمک به یادگیری دانشجویان، تحقق اهداف جانبی، درک نیازهای دانشجویان و دیگر دست‌ا‌ندرکاران آموزشی، ارزش نهادن به افراد، رهبری و ارتباطات، حمایت از عملیات نهادی، سنجش اثربخشی، برنامه‌ریزی بهبود و ایجاد روابط مبتنی برهمکاری

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی مبتنی  مقیاس سروکوال

ابعاد: عوامل ملموس، قابلیت اطمینان (اعتبار)، پاسخگویی، اعتماد (تضمین)، همدلی

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه دارای روایی و پایایی


تعریف مفهومی کیفیت سنجی خدمات آموزشی

خدمات : خدمت عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی نیز منجر نشود. تولید خدمات هم ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد.

کیفیت خدمات : کیفیت خدمات را می‌توان فاصله بین انتظارات و ادراکات مشتریان تعریف کرد. از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان‌های خدماتی است. مطالعات بسیار نشان داده‌اند که ارائه خدمت با کیفیت مطلوب، مستقیما بر سودآوری، سهم بازار و کاهش هزینه‌های سازمان اثر می‌گذارد. همچنین کیفیت خدمات می‌تواند بر رضایتمندی و رفتارهای مشتری نظیر وفاداری اثر گذاشته و ضمن تضمین استمرار خرید، مشتری را به یک عامل بازاریاب خوب تبدیل کند.

خدمات آموزشی : دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی علاوه بر ارائه آموزش علمی باید پاسخگوی نیازهای متنوع صنفی دانشجویان مانند عوامل ملموس شامل ساختمان، کلاس درس، غذاخوری و … باشند. همچنین قابلیت اطمینان و پاسخگویی به دانشجویان باید بالا باشد طوریکه اعتماد دانشجویان برانگیخته شود.

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی : اصولا مفهوم کیفیت در آموزش، به راحتی قابل تعریف نیست. پیچیدگی فرایند آموزش و شفاف نبودن چگونگی شکل­گیری کیفیت در این فرایند و همچنین تاثیر عوامل متعدد از جمله عوامل رفتاری، تعریف آن را مشکل و ارزیابی آن را بسیار پیچیده می­سازد. آن­چه در تعریف کیفیت، مرکزیت دارد نظرات مخاطبان است و اساس کیفیت، تابع نظر مشاهده‌گر است. بنابراین کیفیت را خواسته مشتری یا دریافت کننده خدمات تعریف می­کنند و ادراکات و انتظارات آن­ها را اصلی­ترین عامل تعیین­کننده کیفیت می­دانند  و کیفیت مناسب و رضایت به عنوان سطحی از خدمات که انتظارات دانشجویان را برآورده سازد، تعریف می­شود. درک تفاوت بین انتظارات دانشجویان و عملکرد سازمان آموزشی در ارائه خدمات نشان می­دهد که خدمات ارائه شده توسط یک سازمان تا چه سطحی، نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده کرده است.

مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی

ماریمون و همکاران (۲۰۱۹) مدلی را برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه کردند. ابزار اندازه‌گیری این مدل پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی است که دارای ۱۷ سوال بسته پاسخ با معیارهای پنج درجه‌ای است. مقیاس UnivQual دارای ۳ معیار است که نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه در این معیارهای نه‌گانه به صورت زیر می‌باشد: توانمندسازها شامل برنامه درسی و خدمات و تهسیلات و نتایج شامل توسعه مهارت‌های دانشجویان.

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس کیفیت خدمات آموزشی UnivQual

از سوی دیگر به علت پیچیده بودن مفهوم کیفیت به ویژه در حوزه آموزش عالی، هنوز اجماع کلی دراین خصوص به دست نیامده است. به نظر می‌رسد، ارزیابی خدمات یکی از راه‌هایی باشد که به این امر کمک می‌نماید. دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی، جامعه و صنایع، مشتریان عمده آموزش عالی هستند. در این میان، نظرات دانشجویان به عنوان اصلی ترین مشتریان می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات نقش به سزایی داشته باشد.

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله