این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ایمنی شغلی

سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار)

سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار)

سوانح شغلی Work accident عبارت است از اتفاق یا پیامدی  که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات کاری مرگبار یا غیر مرگبار همراه می‌باشد.

پرسشنامه خطرات انسانی

پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار

پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه ایمنی شغلی

پرسشنامه جو ایمنی کار

پرسشنامه جو ایمنی در محل کار دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com