پرسشنامه خطرات انسانی

دانلود پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: تعیین اولویت عوامل موثر بر ریسک و خطرات انسانی در محیط کار

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

پرسشنامه مقایسه زوجی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف نه درجه

ابعاد: عوامل ارگونومی، عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی و عوامل روان‌شناختی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه خطرات انسانی در محیط کار

سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار) عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی همراه می‌باشد. ایمنی و سلامت، همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری اهمیت بسیاری دارد. کارفرما همیشه برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار است. بخاط همین فشار‌ها، دولت و نهادهای ناظر به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام می‌کنند.

به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها حادتر می‌شود.

ایمنی: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی می‌باشد.

خطر بالقوه: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و مواردی از این دست باشد.

خطر بالفعل: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه است. وقتی که یک خطر بالقوه وجود دارد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.

حادثه ناشی از کار: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه‌ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل می‌سازد. حوادث همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.

ریسک: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله