پرسشنامه ایمنی در محیط کار

دانلود پرسشنامه ایمنی در محیط کار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تعهد مدیریت، ارتباطات ایمنی، محیط ایمن، پاسخگویی مدیران، مقیاس درک خطر، هوشیاری و آگاهی از مسایل ایمنی و رضایت شغلی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ایمنی در محیط کار

ایمنی محیط کار مجموعه‌ای از اقدامات و استراتژی‌هایی گفته می‌شود که برای حفظ سلامت و تامین امنیت شغلی کارکنان در سازمان در نظر گرفته می‌شود. باید سوانح شغلی (حوادث ناشی از کار) جدی گرفته شود. از این رو اهمیت داشتن فرهنگ ایمنی روز به روز بیشتر می‌شود.

برخی مشاغل مانند کار در معدن جزء خطرناک‌ترین مشاغل هستند. حوادث شغلی در بنادر به ­دلیل جابجایی عظیم کالاها و تردد وسایل حمل بار امری محتمل و البته قابل پیشگیری است. تحقیقات علمی رابطه مستقیم بین فاکتورهای شخصیتی، روانی و ادراکات ایمنی افراد با بروز حوادث در صنایع و سازمان­‌ها را گزارش کرده‌­اند. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه سوانح شغلی را بنگرید.

حوادث شغلی

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی که فرد در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد. یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد. مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد،

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از پرسشنامه جو ایمنی کار برای سنجش ابعاد مختلف امنیت در محیط کار استفاده شد. گویه‌های این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شد. دقت کنید حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله