این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت تولید

کارخانه هوشمند

کارخانه هوشمند

کارخانه هوشمند Smart Factory نسل جدید کارخانه مبتنی بر اینترنت اشیا است که در بستر صنایع نسل چهارم و در حوزه مدیریت تولید و عملیات مطرح شده است.

مدیریت تولید

مدیریت تولید

مدیریت تولید Production management فرایندی است که درآن، انواع منابع مختلف مورد استفاده در سیستم های فرعی تولید یا عملیات در سازمان، ترکیب می شوند.

تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی یکی از سیستم های تولید شده در جهان است و شامل مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول و تکنیک ها برای مدیریت و راه اندازی یک شرکت تولیدی است.

تولید در کلاس جهانی

پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

دانلود پرسشنامه تولید در کلاس جهانی به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ابعاد و گویه‌های مشخص به صورت مقایسه زوجی

برنامه ریزی جامع تولید

برنامه ریزی جامع تولید

برنامه ریزی جامع تولید یک فهوم اساسی در امر برنامه ریزی صنایع تولیدی است. توضیحات بیشتر در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دانلود و دسترسی می باشد.

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع و آشنایی با رشته مهندسی صنایع، تاریخچه، بازار کار و مقاله‌های مدیریت تولید هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

مدیریت موجودی

مدیریت موجودی

هدف از مدیریت موجودی بررسی و نگاه داشت سطحی از موجودی است که هزینه‌های سیستم و سازمان را کمینه می کند. توضیحات بیشتر در سایت پارس مدیر قابل دانلود است.

مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید به همراه دانلود مقاله مدیریت تولید، ادبیات پژوهش مدیریت تولید و پایان نامه مدیریت تولید هم اکنون در پایگاه پارس مدیر دردسترس می باشد.

استقرار ماشین آلات

استقرار ماشین آلات

استقرار ماشین آلات به گونه ای ترکیب می شوند که تولید، اقتصادی باشد. این عمل نیازبه تحلیل دقیق هدف عملیات، محل مورد استفاده و نیز برنامه های بلند مدت دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com