تولید در کلاس جهانی

دانلود پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

فایل ورد پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

هدف: سنجش عوامل زیربنایی تولید در کلاس جهانی

ابعاد: سرمایه، مدیریت دانش و فنی، نیروی انسانی، فناوری

تعداد زیرمعیارها: ۱۶ شاخص

نوع پرسشنامه : پرسشنامه مقایسه زوجی

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : استاندارد و معتبر


تعریف مفهومی تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی یعنی یک نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتری،تولید در کلاس جهانی یعنی توسعه کالا و خدمات در سطح و کلاس جهانی.در این پرسشنامه فلسفه به وجود آمدن تولید در کلاس جهانی به طور کامل بررسی شده است. ویژگی‌های کلیدی یک شرکت تولیدی با کلاس جهانی را تعریفشده است و مؤلفه‌های اساسی تولیدر تولید در کلاس جهانی بررسی شده است و در نهایت پانزده مشخصه اصلی تولید در کلاس جهانیWCMرا به طور کامل تشریح شده است.

تولید در کلاس جهانی، به عنوان یکی از شناخته شده ترین سیستم‌های تولید شده در جهان، مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول، سیاست‌ها و تکنیک‌ها برای مدیریت و راه اندازی یک شرکت تولیدی است. این سیستم تحت تاثیر نتایج به دست آمده توسط شرکت‌های تولیدی جدید ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد در حالیکه امروزه با بسیاری از ایده‌های مورد استفاده توسط ژاپن در صنعت خودرو، الکترونیک و شرکت‌های فولاد برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازگار است.

عوامل مختلفی در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی در سازمان نقش دارند که در نظر نگرفتن هریک از آنها می‌تواند منجر به شکست در پیاده سازی  تولید در کلاس جهانی شود .به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران در تلاش برای شناسایی این عوامل در سازمان‌ها می‌باشند .با توجه به نکات ذکر شده، شناسایی و رتبه بندی این عوامل می‌تواند کمک شایانی در پیاده سازی  تولید در کلاس جهانی به سازمان‌ها نمایند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله