پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

دانلود پرسشنامه تولید در کلاس جهانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد زیرمعیارها: ۱۶ شاخص

نوع پرسشنامه : پرسشنامه مقایسه زوجی

ابعاد: سرمایه، مدیریت دانش و فنی، نیروی انسانی، فناوری

تعریف مفهومی پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی یعنی یک نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتری، تولید در کلاس جهانی یعنی توسعه کالا و خدمات در سطح و کلاس جهانی. در این پرسشنامه فلسفه به وجود آمدن تولید در کلاس جهانی به طور کامل بررسی شده است. ویژگی‌های کلیدی یک شرکت تولیدی با کلاس جهانی و مؤلفه‌های اساسی تولید در سطح استانداردهای دنیا در اینجا پرسشگری می‌شود. دردر نهایت پانزده مشخصه اصلی تولید در کلاس جهانیWCMرا به طور کامل تشریح شده است.

تولید در کلاس جهانی، به عنوان یکی از شناخته شده ترین سیستم‌های تولید شده در جهان است. این شیوه مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول، سیاست‌ها و تکنیک‌ها برای مدیریت و راه اندازی یک شرکت تولیدی است. این سیستم تحت تاثیر دستاوردهای شرکت‌های تولیدی جدید ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. در حالیکه امروزه با بسیاری از ایده‌های مورد استفاده توسط ژاپن در صنعت خودرو، الکترونیک و شرکت‌های فولاد برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازگار است.

عوامل مختلفی در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی در سازمان نقش دارند. در نظر نگرفتن هریک از آنها می‌تواند منجر به شکست در پیاده‌سازی  تولید در کلاس جهانی شود. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران در تلاش برای شناسایی این عوامل در سازمان‌ها می‌باشند. بناراین شناسایی و رتبه بندی این عوامل می‌تواند کمک شایانی در پیاده‌سازی استاندارهای تولیدی در سطح دنیا به سازمان‌ها نمایند. باید اصول و استانداردهای سطح بالا شناسایی شوند و سپس میزان اهمیت آنها مشخص شود. در نهایت بهتر است پرسشنامه تولید در کلاس جهانی را دانلود کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله