این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت مالی

سواد مالی

سواد مالی

سواد مالی (Financial literacy) توانایی درک و استفاده اصولی از مهارت‌های مالی مختلف مانند نحوه بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری است. این قرائت از سواد به افراد کمک می‌کند تا مسائل اقتصادی خود را به را حتی حل کنند و زندگی مرفه‌تری در حال و آینده داشته باشید. مهارت‌های زیادی وجود دارند که تحت عنوان سواد مالی […]

حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی (Accrual accounting) شیوه‌ای است که در آن هزینه‌ها و درآمدها بدون درنظر گرفتن دریافت و پرداخت، در زمان رخ دادن ثبت می‌شوند.

حسابداری سبز (زیست‌محیطی)

حسابداری سبز (زیست‌محیطی)

حسابداری سبز Green accounting شیوه‌ای از حسابداری است که کوشش می‌کند هزینه‌های زیست‌محیطی را در نتایج مالی فعالیت‌های سازمان وارد کند.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت فرایندی است که به تعریف، اندازه‌گیری و پردازش، تجزیه‌وتحلیل، طبقه‌بندی و تفسیر اطلاعات مورد استفاده مدیریت پرداخته می‌شود.

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی (Financial Ratios) مقادیر عددی هستند که با هدف به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند.

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود

ضریب واکنش سود مقدار بازده غیر عادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشرکننده آن اوراق را اندازه می‌گیرد که در رگرسیون بازده غیر عادی است.

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی) ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش‌های سنتی فعالیت‌های مالی جهت ارائه خدمات مالی نوآورانه و اثربخش است.

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود دارای ۱۵ گویه طیف لیکرت ۷ درجه به همراه روایی، پایایی آلفای کرونباخ ۰/۸۱۳ و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه جذب نقدینگی

پرسشنامه جذب نقدینگی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com