این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقاله مروری

پریزما (PRISMA)

پریزما (PRISMA)

پریزما (PRISMA) دستورالعملی برای ارزیابی کیفیت و بهبود مقاله‌های مروری و پژوهش‌های علمی مبتنی بر مرور نظام‌مند و فراتحلیل است.

مقاله-علمی-ترویجی

مقاله علمی-ترویجی

مقاله علمی-ترویجی به مقاله‌ای گفته می‌شود که در مجلات دارای اعتبار علمی و ترویجی منتشر شده باشد و شباهت زیادی به مقالات مروری دارد.

مقاله کنفرانسی

مقاله کنفرانسی (همایشی)

مقالات پذیرفته یا ارائه شده در یک کنفرانس با عنوان مقاله کنفرانسی یا همایشی (Proceeding) نامیده می‌شوند و اعتبار نسبتاَ کمتری دارند.

مقاله علمی و انواع آن

مقاله علمی و انواع آن

مقاله علمی دارای انواع متفاوتی است که عبارتند از مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های مروری. مقاله‌های ISI، اسکوپوس و کنفرانسی نیز دیگر انواع آن هستند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com