این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منطق فازی

سیر تطور منطق فازی

تاریخچه منطق فازی

تاریخچه و سیر تطور منطق فازی به مطالعات لوکاسیویچ در منطق چندارزشی، تئوری ابهام مکس بلک و سرانجام نظریه فازی لطفی‌زاده برمی‌گردد.

اعداد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی (TFN)

عدد فازی مثلثی (Triangular fuzzy number, TFN) یکی از انواع اعداد فازی است که با سه عدد حقیقی به صورت F=(l,m,u) نمایش داده می‌شود.

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی (many-valued logic) پیش‌فرضی در محاسبات است که در آن بیش از دو حالت در نظر گرفته می‌شود و با مطالعات لوکاسیویچ شروع شد.

لطف‌‌علی عسگرزاده

لطف‌‌علی عسگرزاده

لطف‌‌علی عسگرزاده (Lotfi Zadeh) اندیشمندی ایرانی الاصل است که با توسعه تئوری ابهام مکس بلک، منطق فازی را بنیان‌گذاری کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com