این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منطق فازی

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کتاب منطق فازی مدیریت

مقاله منطق فازی در مدیریت به همراه دانلود رایگان مجموعه مقاله منطق فازی در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

روش های فازی زدایی

آموزش انواع روش های فازی زدایی شامل روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای فازی زدایی اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای و تبدیل آنها به اعداد قطعی

کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

دانلود کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف به صورت متن کامل همراه با ترجمه تخصصی سه فصل اول کتاب به فارسی توسط اعظم سرافرازی از پارس مدیر

کاربرد منطق فازی در مدیریت

کاربرد منطق فازی در مدیریت

کاربرد منطق فازی در مدیریت و مقاله و ادبیات پژوهش پایان نامه کاربرد منطق فازی در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

تئوری ابهام مکس بلک

انلود رایگان اصل مقاله نظریه ابهام مکس بلک : اولین فردی که مفهوم فازی را با عنوان نظریه ابهام مطرح کرد و هرگز کسی نظریه او را جدی نگرفت.

سیر تطور منطق فازی

سیر تطور منطق فازی

سیر تطور منطق فازی و سیر تطور منطق فازی و خلاصه ای کتاب علم مدیریت فازی عادل آذر، به قلم استاد آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

انواع اعداد فازی

انواع اعداد فازی

انواع اعداد فازی : عدد فازی مثلثی و عدد فازی ذوزنقه ای منطق فازی به قلم استاد آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی

لوکاسیه ویچ دارای آثاری در زمینه منطق چند ارزشی و همچنین طراحی نشانه‌های بنیادین نامتناهی منطق است. منطق چند ارزشی زمینه ساز منطق فازی است.

لطف علی عسگر زاده

لطف علی عسگر زاده

دانلود رایگان مجموعه مقاله اصلی منطق فازی دکتر لطفی زاده و بیوگرافی لطف علی عسگرزاده که منطق فازی را با رویکردی کاربردی معرفی کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com