کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

عنوان: کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

عنوان لاتین: Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management

نویسنده: گئورگی بوجادزیف و ماریا بوجادزیف

نام لاتین نویسندگان: George Bojadziev & Maria Bojadziev

محتویات: متن کامل کتاب بوجادزیف + ترجمه سه فصل اول به صورت ورد

مترجم: اعظم سرافرازی، پارس مدیر

ویرایش: آرش حبیبی

درباره کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای دانشجویان رشته‌های مدیریت، بازاریابی و تجارت و مدیریت مالی تهیه شده است. این کتاب برای تسهیل در معرفی مجموعه‌های فازی با مرور مختصری از مجموعه‌های کلاسیک آغاز می‌شود. سپس مفهوم درجه عضویت تشریح می‌گردد. تابع عضویت درجه‌ای که عنصر مورد بررسی متعلق به یک مجموعه فازی است را تعریف می‌کند. اعداد فازی بصورت حالت ویژه‌ای از مجموعه‌های فازی توصیف می‌شوند. مجموعه‌های فازی و اعداد فازی برای مدلسازی کلماتی از قبیل سود، سرمایه‌گذاری، هزینه، درآمد، سن و … در منطق فازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روابط فازی همراه با برخی عملیات‌ها بر روی روابط فازی بعنوان تعمیمی از مجموعه‌های فازی و روابط معمولی معرفی می‌شود. آنها در مدل‌های پایگاه داده کاربرد دارند. مجموعه‌های فازی و روابط فازی نقش مهمی را در منطق فازی ایفا می‌نمایند.

در فصل دوم ابتدا شرح مختصری از منطق‌های کلاسیک و بسیار ارزشی را ارائه می‌دهد. منطق کلاسیک (دو ارزشی) در رابطه با گزاره‌هایی است که درست یا غلط هستند. در منطق بسیار ارزشی، تعمیمی از منطق کلاسیک، گزاره‌ها دارای بیش از دو ارزش صدق هستند. منطق فازی بسط منطق بسیار ارزشی به معنای تلفیق مجموعه‌های فازی و روابط فازی بعنوان ابزارهایی در سیستم منطق بسیار ارزشی به شمار می‌آید. منطق فازی برای برخورد با متغیرهای زبانی و توصیف تعدیل‌کننده‌هایی از قبیل خیلی، نسبتا، بهیچ وجه و …  روشی را ارائه می‌دهد. منطق فازی استدلال عقل سلیم با گزاره‌های غیردقیق و مبهم مربوط به زبان طبیعی را تسهیل می‌کند و بعنوان مبنایی برای تحلیل تصمیم و اقدامات کنترلی بکار می‌رود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله