کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

دانلود کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

مشخصات کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف

نام کتاب: منطق فازی برای مدیریت، بازاریابی و مالی

نویسنده: گئورگی بوجادزیف و ماریا بوجادزیف

نوع فایل: فایل PDF

متن کامل کتاب بوجادزیف

ترجمه سه فصل اول کتاب بوجادزیف

مترجم: اعظم سرافرازی، پارس مدیر

ویرایش: آرش حبیبی

10000 تومان – خرید

توضیح پیرامون کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای دانشجویان رشته های مدیریت، بازاریابی و تجارت و مدیریت مالی تهیه شده است. فصل حاضر برای تسهیل در معرفی مجموعه‌های فازی با مرور مختصری از مجموعه‌های کلاسیک آغاز می‌شود. سپس مفهوم تابع عضویت تشریح می گردد. تابع عضویت درجه‌ای که عنصر مورد بررسی متعلق به یک مجموعه فازی است را تعریف می کند. اعداد فازی بصورت حالت ویژه‌ای از مجموعه‌های فازی توصیف می‌شوند. مجموعه‌های فازی و اعداد فازی برای مدلسازی کلماتی از قبیل سود، سرمایه‌گذاری، هزینه، درآمد، سن و … در منطق فازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصل کتاب ماریا بوجادزیف و گئورگی بوجادزیف برای دانلود ارائه شده است.