این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش رقابتی

قابلیت‌های هوش رقابتی

قابلیت‌های هوش رقابتی

ترجمه مقاله قابلیت‌های هوش رقابتی پیرامون اهمیت هوش رقابتی است که در سطح جهان پذیرفته شده است. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه مقاله تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی. این مقاله به صورت تخصصی برای بررسی رابطه هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی تالیف و ترجمه شده است.

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی دارای پنج بعد و پانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی (Competitive intelligence) گردآوری و تحلیل اطلاعات از رقبا، مشتریان و دیگر عوامل بازار برای کسب مزیت رقابتی تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com