این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کارایی

پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار

پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار

دانلود پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار جهت سرمایه‌گذاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی (Efficiency) توانایی انجام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی با صرف کمترین میزان زمان، هزینه و منابع مادی و انسانی تعریف می‌شود.

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی (Productivity) دستیابی به هدف‌های سازمان و بیشینه‌سازی تولید کالاها و خدمات با کمترین مصرف منابع انسانی و مادی است.

تقسیم کار

تقسیم کار

تقسیم کار یکی از اصول زیربنایی تئوری‌های مدیریت کلاسیک است که با وجود انتقاداتی که در مدیریت مدرن به آن وارد شده است هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرسشنامه اثربخشی سازمان

پرسشنامه اثربخشی سازمان

دانلود پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره‌وری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخنامه ۴ گزینه‌ای به همراه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com