این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کارمندیابی

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی

جذب و استخدام نیروی انسانی فرآیندی است که در آن کارکنان مناسب که با شغل، کارکنان و شرکت تناسب دارند به عضویت سازمان درمی‌آیند.

برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی مشخص می‌کند برای نیل به اهداف سازمان به چه تعداد کارمند با چه تخصصی و در چه زمانی و در چه مشاغلی نیاز است.

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل (Job analysis) فرایند شناخت ماهیت مشاغل براساس فعالیت‌های اجرایی لازم و شرایط تصدی آن برای کارکنان آتی سازمان می‌باشد.

اجتماعی کردن کارکنان

اجتماعی کردن کارکنان

اجتماعی کردن کارکنان فرایندی است که در آن کارمندان با سیاست‌ها، فرهنگ و سلسله‌مراتب کاری در سازمان آشنا می‌شوند و با آن سازگار می‌شوند.

کارمندیابی

کارمندیابی

کارمندیابی (Recruitment) شامل هر عمل یا فعالیت انجام شده توسط سازمان با هدف شناسایی و جذب کارکنان مناسب برای انجام وظایف سازمانی است.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی (Employment) به فرایند کلی شناسایی، جذب، غربال و مصاحبه شغلی برای انتخاب گزینه مناسب برای احراز شغل گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com