ارسال پیام

دانلود رایگان و مستقیم کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

روش تحقیق حافظ‌نیا

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

نویسنده: محمدرضا حافظ نیا

نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تعداد صفحات خلاصه کتاب: 40 صفحه

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم انسانی حافظ‌نیا


پایان نامه و پرسشنامه مدیریت پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر

آمار اقتصاد و بازرگانی سازمانها و سازماندهی پایان نامه مدیریت مدیریت استراتژیک فرد دیوید پرسشنامه مدیریت
آمار اقتصاد و بازرگانی سازمانها و سازماندهی پایان نامه مدیریت مدیریت استراتژیک دیوید پرسشنامه مدیریت
مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ رفتار سازمانی رضائیان بازاریابی كاتلر منابع انسانی سعادت رفتار سازمانی مورهد گریفین
منابع انسانی آرمسترانگ رفتار سازمانی رضائیان اصول بازاریابی کاتلر منابع انسانی سعادت رفتار سازمانی گریفین
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com