این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت تولید

پایگاه مقاله مدیریت تولید شامل تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و مقدمه ای بر مدیریت تولید و عملیات

یکی از مباحث مهم در کسب و کار، چگونگی مدیریت عملیات و تحقق محصولات است . موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی از سابقه‌ای بیش از یکصد سال برخوردار است.

چابکی سازمان

سیستم تولید چابک

سیستم تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عمومیت نیافته و توسط تولیدکنندگانی که خود برای افزایش عملکرد آماده می کنند.

چابکی سازمان

تعریف و مفهوم سازمان چابک

چابکی سازمان از مباحث کلیدی بویژه در حوزه مدیریت زنجیره تامین سازمان و مدیریت تولید است. مقاله مفاهیم و تعاریف چابکی سازمان و سازمان چابک قابل دانلود است.

کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی و زمان سنجی :کارسنجی یعنی روش انجام یک کار با هدف یافتن بهترین روش انجام آن و زمان سنجی یعنی روشی بهینه یافت شده.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com