این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اعتماد مشتریان

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده به عنوان رعایت هنجارهای قانونی و عرفی فروشندگان همراه با بکارگیری اصول حرفه‌ای فروش تعریف می‌شود که موجب قصد خرید می‌شود.

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان در مدیریت بازاریابی بیشتر به صورت یکسویه و از جانب اعتماد به سوی وفاداری است و بر قصد خرید موثر هستند.

رابطه اعتماد و ریسک ادراک شده

رابطه اعتماد و ریسک ادراک‌شده

رابطه اعتماد و ریسک ادراک‌شده در ادبیات مدیریت بازاریابی رابطه‌ای منفی است که گاه به‌صورت یکسویه و گاه به‌صورت دوسویه مطرح بوده است.

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان در بازاریابی سنتی و بازاریابی نوین در هزاره سوم مورد تاکید مدیران ارشد و بازاریابی است و نقشی تعیین‌کننده در قصد خرید دارد. به نظر می‌رسد که این رابطه یک‌سویه است و رضایت منجر به اعتماد می‌شود.

اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک (ETrust) به عنوان باور مشتریان به اعتبار و حسن نیت فروشندگان و فروشگاه‌های اینترنتی در بستر تجارت الکترونیک تعریف می‌شود.

روابط خریدار-فروشنده

روابط خریدار-فروشنده

روابط خریدار-فروشنده استراتژی سازمان جهت برقراری ارتباطات بلندمدت با هدف حفظ و نگهداری مشتریان کلیدی و سودآور در بازاریابی صنعتی می‌باشد.

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی (Trust) به معنی اطمینان به حسن نیت و باور به اعتبار سازمان در عمل به تعهداتش است و عاملی کلیدی در روابط متقابل محسوب می‌شود.

اعتماد مشتریان

اعتماد مشتریان

اعتماد مشتریان (Customer trust) باور مشتریان به اعتبار و حسن نیت فروشنده، برند یا شرکت است که به صورتی پایدار در ذهن آنها نهادینه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com