این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی استراتژیک

استراتژی‌های رقابتی

استراتژی‌های رقابتی

استراتژی‌های رقابتی مختلفی برای شرکت‌های رهبر بازار و دنباله رو بازار وجود دارد که برای کسب مزیت رقابتی در بازارهای متلاطم امروز قابل استفاده است.

استراتژی بازاریابی افول بازار

استراتژی بازاریابی افول بازار

استراتژی بازاریابی افول بازار انواع مختلفی دارد و زمانیکه یک صنعت در دوره پایانی حیاتی خود قرار می‌گیرد یا آهنگ رشد صنعت پایین باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استراتژی بازاریابی رشد بازار

استراتژی بازاریابی رشد بازار

استراتژی بازاریابی رشد بازار راهبردی بلندمدت و فراگیر برای موفقیت در بازارهایی با آهنگ رشد بالا، مشتریان و رقبای در حال افزایش است.

استراتژی‌های ورود به بازار

استراتژی‌های ورود به بازار

استراتژی‌های ورود به بازار شامل راهبردهایی بلندمدت و فراگیر است که برای شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس در دستور کار قرار می‌گیرد.

استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو روشی برای دسته‌بندی راهبردهای بازاریابی در قالب چهار راهبرد تدافعی، تهاجمی، تحلیلگر و منفعل می‌باشد.

ماتریس گروه مشاوره بوستون

ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG)

ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG) روشی برای ارزیابی خطوط تولید یا واحدهای کسب‌وکار یک شرکت براساس سهم نسبی بازار و نرخ رشد آنها است.

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی (Marketing strategy) رویکردی بلندمدت و آینده نگر است که هدف زیربنایی آن دستیابی به کسب مزیت رقابتی پایدار برای کسب‌وکار در فضای رقابتی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com