این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی برند

پرسشنامه برندسازی

پرسشنامه برندسازی

دانلود پرسشنامه برندسازی همراه با روایی و پایایی دارای پنج بعد شامل برندسازی داخلی، پذیرش ارزش برند، تعهدات سازمانی، عملکرد برند، عملکرد بازار

برندسازی چیست؟

برندسازی

برندسازی (Branding) فرایند ایجاد یک ادراک مثبت، سازنده و قدرتمند از نام‌ونشان تجاری یک شرکت، محصول یا خدمت در ذهن مشتریان است.

پرسشنامه عشق برند

پرسشنامه عشق برند آلبرت

دانلود پرسشنامه عشق برند آلبرت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

عشق برند

عشق برند

عشق برند میزانی از احساسات درونی و قلبی یک مشتری راضی پیرامون یک برند (نام تجاری) است که ماندگاری بالایی دارد و به قصد خرید منجر می‌شود.

ارزش ویژه برند مدل آکر

بازاریابی برند

بازاریابی برند استفاده از روش‌های ترفیعی و تشویقی یا فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی برای شناساندن و آگاهی از نام و نشان تجاری است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com