پرسشنامه عشق برند

دانلود پرسشنامه عشق برند آلبرت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: آلبرت

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: مهربانی و احساسات شدید

تعداد سوالات : ۱۲ گویه با طیف لیکرت

پیوست: پرسشنامه عشق برند تهیه پارس‌مدیر شامل ۳۱ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی عشق برند

تعریف مفهومی عشق برند: عشق برند به عنوان میزانی از احساسات درونی و قبلی یک مشتری راضی از یک برند خاص تعریف می‌شود. عشق برند شامل احساسات به یک برند، حس خواستن برند، وابستگی و ارزیابی مثبت از یک نام و نشان تجاری تلقی می‌شود. واکنش احساسی و بروز تمایلات قلبی برای داشتن یک برند خاص در مقوله عشق برند بررسی می‌شود.

مفهوم «عشق» واقعی به یک برند، از درون خود برند نشات می گیرد. منظور از این مطلب، صرفا تیم تحقیق و توسعه برند و مدیران تولید نیست و مجموعه گسترده تر شامل همه افراد و کارکنان برند را شامل می شود. در واقع اگر در قلب هر یک از افراد، “عشق” به فعالیت و تلاش برای ارتقای یک برند تجلی نیابد، به همین ترتیب محصول تولید شده نیز نمی تواند عشق را در بازار و در بین مشتریان و مصرف کنندگان بوجود آورد. وقتی یک کسب و کار (به معنای عام و شامل همه کارکنان، مدیران و اعضای آن) به برند یا برند های خود عشق بورزد، در نتیجه، آن کسب و کار قادر است این عشق را در بین همه کارکنان و در هر سطح و جایگاه شغلی که باشند از کارمندان اداری تا سرایداران برانگیزاند.

تعریف عملیاتی عشق برند: برای سنجش میزان عشق به برند در این پرسشنامه از دو عامل مهربانی (سوالات ۱ تا ۶) و احساسات شدید (۷ تا ۱۲) استفاده شده است. یک پرسشنامه نیز توسط پایگاه پارس‌مدیر اضافه شده است که دارای ۳۱ پرسش بوده و به صورت جداگانه در انتهای پرسشنامه اصلی قرار گرفته است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله