عشق برند

دانلود پرسشنامه عشق برند آلبرت

دانلود پرسشنامه عشق برند آلبرت همراه با روایی و پایایی و روش تفسیر

عنوان: پرسشنامه عشق برند

منبع: آلبرت همراه با یک نمونه منبع فارسی

ابعاد: مهربانی و احساسات شدید

تعداد سوالات : ۱۲ گویه (پرسشنامه پیوست ۳۱ گویه)

روایی و پایایی : دارد

منعبه معتبر : دارد

شیوه نمره‌گذاری و تفسیر : دارد

فایل ضمیمه: پرسشنامه عشق برند تهیه پارس‌مدیر


تعریف مفهومی و عملیاتی عشق برند

تعریف مفهومی عشق برند: عشق برند به عنوان میزانی از احساسات درونی و قبلی یک مشتری راضی از یک برند خاص تعریف می‌شود. عشق برند شامل احساسات به یک برند، حس خواستن برند، وابستگی و ارزیابی مثبت از یک نام و نشان تجاری تلقی می‌شود. واکنش احساسی و بروز تمایلات قلبی برای داشتن یک برند خاص در مقوله عشق برند بررسی می‌شود.

تعریف عملیاتی عشق برند: برای سنجش میزان عشق به برند در این پرسشنامه از دو عامل مهربانی (سوالات ۱ تا ۶) و احساسات شدید (۷ تا ۱۲) استفاده شده است. یک پرسشنامه نیز توسط پایگاه پارس‌مدیر اضافه شده است که دارای ۳۱ پرسش بوده و به صورت جداگانه در انتهای پرسشنامه اصلی قرار گرفته است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله