پرسشنامه برندسازی

دانلود پرسشنامه برندسازی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: برندسازی داخلی، پذیرش ارزش برند، تعهدات سازمانی، عملکرد برند، عملکرد بازار

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه برندسازی

برندسازی به فرآیند مادری گفته می‌شود که در مجموع منجر به خلق ارزش مطلوب ما برای مشتری است، تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شما، شامل حس، تجربه و تداعیات ذهنی باید بداند یا احساس به درک کند، شامل این مجموعه فعالیت هاست، در این مقاله ما برای جلوگیری از این پیچیدگی ها، برندسازی را معادل برندینگ قرار داده ایم، و هر جا برندسازی ذکر می‌شود، منظور ما همان برندینگ می‌باشد.

برندسازی داخلی:   تلاش سازمان در متقاعد کردن کارکنان در پایبند بودن به ارزش برند سازمان و تبدیل آن به واقعیت است.

پذیرش ارزش برند: فعالیت کارکنان بر مبنای ارزش برند و استفاده از آن در جهت مشتری مداری.

تعهدات سازمانی: تعهدات سازمانی به اشتیاق کارمندان در تلاش گسترده در سازمان و همچنین قصد ماندن در سازمان اشاره دارد.

عملکرد برند: عملکرد برند به موفقیت یک برند در بازار، که تعیین کننده آگاهی از برند، شهرت و تصویر مطلوب است.

عملکرد بازار: عملکرد بازار نشانگر موفقیت شرکت در برابر رقبا بر مبنی جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی می‌باشد.

تعریف عملیاتی برندسازی: پرسشنامه استاندارد فرآیند برند سازی توسط لیو و همکاران سال ۲۰۱۳ ساخته شده است و دارای ۱۸ سوال در ۵ بعد (برند سازی داخلی، پذیرش ارزش برند، تعهدات سازمانی،عملکرد برند، عملکرد بازار) می‌باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۰/۷۵۳ می‌باشد. پرسشنامه برندسازی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله