ترجمه مقاله ارزش برند

ترجمه مقاله ایجاد ارزش برند مبتنی بر بازاریابی برند به صورت تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله ایجاد ارزش برند مبتنی بر بازاریابی برند

زمانی که مشتریان کالایی را خریداری می‌کنند، ابتدا برند یا نشان آنرا در نظر می‌گیرند زیرا بطور غیرمستقیم موجب می‌شود مشتری آن کالا را با کیفیت، کارکرد و طراحی ربط دهد. طبق منحنی خندان واحد تحقیق و توسعه بازاریابی، ارزش افزوده‌ای را برای کالاها یا برندها ایجاد خواهد کرد. ازاینرو این تحقیق قصد دارد تا از بازاریابی برند برای ایجاد ارزش ویژه برند استفاده کند. با این حال معیارهای بسیاری در بین استراتژی‌ها وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند.

بنابراین این تحقیق از ترکیب  مدل MCDM و تکنیک DEMATEL با تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP و تکنیک ویکور VIKOR برای نشان دادن روابط متقابل بازاریابی برند و همچنین پیدا کردن مشکلات و اختلافات استفاده کرده و سپس این وضعیت را برای کاهش اختلافات و رسیدن به سطوح ایده آل و رتبه بندی اولویت‌ها در استراتژی بازاریابی برند ارزشیابی کرده است. ما همچنین رضایت مشتریان و مصرف‌کننده  از بازاریابی برند را به وسیله سه شرکت صنعتی الکترونیکی در تایوان ارزیابی کرده ایم. براساس نتایج تجربی، قیمت گذاری ارزش مهم ترین عاملی است که تابع تصویر ذهنی قیمت و کیفیت ادراک‌شده است در حالیکه نشان داده بالاترین رضایت از بازاریابی برند درشرکت بوده است. نتایج این مقاله مرجعی را برای برنامه‌ریزی بازاریابی برند در اختیار موسسات قرار می‌دهد.

تعریف ارزش برند

ارزش برند، ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می‌کنند. به دیگر سخن، ارزش برند با میزان اعتماد مشتریان از یک برند اندازه‌گیری می‌شود. ارزش نام‌ونشان تجاری یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. این تفاوت، که معمولاً همان سود حاصله‌است، به معنی میزان اعتماد مشتریان به این برند، و تمایل آن‌ها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به برندهای رقیب با کیفیت ادراک شده پایین تر است. منتها این محاسبه بر اساس تقریب است.

ارزش برند می‌تواند شامل ویژگی‌های ملموس، کارکردی (مثلا قدرت پاک‌کنندگی دوبرابر یا میزان چاق‌کنندگی نصف) و ویژگی‌های غیر ملموس و احساسی (مانند برند از نظرافراد خوش سلیقه یا با سَبک) باشد. این واژه به معنی ارزش شناخته شده از یک برنداست و می‌تواند روی قیمت بالاتر برای محصول یک شرکت تأثیر داشته باشد. کلیه ارزش سودآور درک شده در ذهن مشتری از یک برند هم ارزش برند نامیده می‌شود.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله