این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی پیامکی

بازاریابی مجاورتی

بازاریابی مجاورتی

بازاریابی مجاورتی (Proximity marketing) استفاده از فناوری بی‌سیم برای ارسال محتوای تبلیغاتی برای افراد و مشتریان در یک مکان مشخص است.

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی (Email Marketing) به شیوه‌هایی گفته می‌شود که از طریق ایمیل برای جذب ترافیک و بازدید کننده به کار گرفته می‌شود.

بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی (SMS Marketing) شیوه‌ای از بازاریابی مبتنی بر اسال پیام کوتاه تبلیغلی و ترفیعی به تلفن همراه مشتریان هدف می‌باشد.

بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایلی (Mobile Marketing) یک استراتژی بازاریابی دیجیتال است که از توانمندی‌های تلفن همراه برای معرفی برند استفاده می‌کند.

بازاریابی قطره ای

بازاریابی قطره‌ای

بازاریابی قطره‌ای (Drip marketing) یک استراتژی ارتباطی است که پیام‌های از پیش نوشته شده‌ای را به صورت آرام و مداوم برای مشتریان ارسال می‌کند.

پرسشنامه بازاریابی پیامکی

پرسشنامه بازاریابی پیامکی

دانلود پرسشنامه بازاریابی پیامکی برای سنجش پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی دارای ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com