این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تاپسیس

تکنیک تاپسیس خاکستری

تکنیک تاپسیس خاکستری

تکنیک تاپسیس خاکستری به همراه آموزش کامل تکنیک تاپسیس خاکستری به قلم استاد آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

تکنیک تاپسیس

تکنیک تاپسیس

آموزش تکنیک تاپسیس TOPSIS برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم و محاسبه ایده‌آلهای مثبت و منفی

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس : این دو تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار و تشکیل ماتریس تصمیم بکار می روند.

تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل به همراه مثال کاربردی که در فایل اکسل به صورت کامل فرمول نویسی شده است و یک فایل همراه که توضیحات لازم را ارائه داده است.

تکنیک تاپسیس

دانلود پرسشنامه تاپسیس

دانلود پرسشنامه TOPSIS : پرسشنامه روش تاپسیس مبتنی بر ماتریس تصمیم برای تهیه داده های تاپسیس پژوهشگران مدیریت ارائه شده است.

تکنیک تاپسیس

جزوه آموزش تاپسیس

دانلود جزوه آموزش TOPSIS : جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل تاپسیس توسط پایگاه پارس مدیر برای دانشجویان مدیریت جهت یادگیری تکنیک تاپسیس آماده شده است.

آموزش تاپسیس فازی

آموزش تاپسیس فازی

نخستین بار چن به آموزش تاپسیس فازی یا fuzzy topsis براساس اصل مقاله تصمیم گیری گروهی در محیط فازی پرداخته است که ترجمه این مقاله ارائه شده است.

تکنیک تاپسیس

تکنیک تاپسیس فازی

آموزش کامل تکنیک تاپسیس فازی fuzzy TOPSIS همراه با فرمول نویسی کامل تاپسیس فازی به صورت تشریحی براساس کتاب تصمیم گیری چندمعیاره حبیبی

دانلود نرم افزار TOPSIS

دانلود نرم افزار TOPSIS Solver

دانلود نرم افزار تاپسیس سلور نسخه کامل TOPSIS Solver لینک دانلود نرم افزار TOPSIS Solver برای مسائل تصمی گیری چندمعیاره ارائه شده است.

دانلود نرم افزار TOPSIS

دانلود نرم افزار TOPSIS

دانلود نرم افزار تاپسیس نسخه کامل TOPSIS با استفاده لینک دانلود نرم افزار TOPSIS میتوانید تمامی مسائل مربوط به تاپسیس را حل کنید

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com