این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک دلفی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

آموزش کاربردی روش دلفی براساس مقاله سامرویل با عنوان کاربرد موثر روش دلفی در تحقیق که به فارسی توسط پارسمدیر ترجمه شده است.

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی یکی از روش‌های پرکاربرد در تحقیقات مدیریتی است. در این مقاله هدف، تعداد خبرگان، تعداد راندها و روش رسیدن به توافق در تکنیک دلفی تشریح شده است.

پرسشنامه دلفی

پرسشنامه تکنیک دلفی

دانلود نمونه پرسشنامه دلفی و نمونه پرسشنامه تکنیک دلفی فازی همراه با آموزش روش تهیه یک پرسشنامه صحیح برای تکنیک دلفی برای دانشجویان مدیریت

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

آموزش تکنیک دلفی فازی : الگوریتم اجرایی و آموزش کامل با استفاده از اعداد فازی مثلثی، روش فازی‌سازی، فازی‌زدایی و غربالگری داده ها و پیش بینی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com