این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب داده کاوی

آموزش نرم‌افزار وکا

آموزش نرم‌افزار وکا

آموزش نرم‌افزار وکا Weka جهت داده‌کاوی به صورت تصویری همراه با حل مساله در محیط نرم‌افزار همراه با لینک دانلود رایگان آن ارائه شده است.

خوشه‌بندی داده‌ها

روش کریسپ (CRISP)

روش کریسپ (CRISP) الگوی فرایندمحور داده‌کاوی است که راهکاری کاربردی و نظام‌مند برای خوشه‌بندی حجم وسیعی از داده‌ها ارائه می‌کند.

انباره داده

انباره داده

انباره داده (data warehouse) سیستمی کامپیوتری است که برای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها استفاده شده و هسته مرکزی هوشمندی کسب‌وکار می‌باشد.

داده‌کاوی یا دیتا ماینینگ

داده‌کاوی (دیتا ماینینگ)

داده‌کاوی (Data mining) فرایند کشف الگوهای یک سری بزرگ از داده‌ها است که می‌تواند به شناخت و درک بهتری از داده‌ها منجر شود.

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means روشی کمی برای دسته‌بندی n مشاهده در k خوشه براساس میانگین آنها است. این روش در داده‌کاوی کاربرد زیادی دارد.

داده‌کاوی به روش RFM

روش RFM و LRFM

روش RFM رویکری در بازاریابی برای خوشه‌بندی مشتریان براساس ارزش آنها با استفاده از سه متغیر تازگی، تکرار و مبلغ خرید می‌باشد.

ارزش حیات مشتری

ارزش حیات مشتری

ارزش حیات مشتریان (Customer Lifetime Value) پیش‌بینی مقدار سود خالصی است که یک مشتری در کل دوره ارتباط با کسب‌وکار به همراه خواهد داشت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com