این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب داده کاوی

آموزش نرم افزار وکا

آموزش نرم افزار وکا

آموزش نرم افزار وکا Weka جهت داده کاوی به صورت تصویری همراه با حل مساله در محیط نرم افزار همراه با لینک دانلود رایگان آن ارائه شده است.

خوشه‌بندی داده‌ها

روش کریسپ CRISP

روش کریسپ CRISP الگوی فرایندمحور داده‌کاوی است که راهکاری کاربردی و نظام‌مند برای خوشه‌بندی حجم وسیعی از داده‌ها ارائه می‌کند.

انباره داده

انباره داده data warehouse

انباره داده data warehouse سیستمی کامپیوتری است که برای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها استفاده شده و هسته مرکزی هوش تجاری را تشکیل می‌دهد.

داده کاوی یا دیتا ماینینگ

داده کاوی (دیتا ماینینگ)

داده کاوی Data mining فرایند کشف الگوهای یک سری بزرگ از داده‌ها است که می‌تواند به شناخت و درک بهتری از داده‌ها منجر شود.

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

الگوریتم خوشه‌بندی K-Means روشی کمی برای دسته‌بندی n مشاهده در k خوشه براساس میانگین آنها است. این روش در داده‌کاوی کاربرد زیادی دارد.

داده کاوی به روش RFM

روش RFM و LRFM

روش RFM رویکری در بازاریابی برای خوشه‌بندی مشتریان براساس ارزش آنها با استفاده از سه متغیر تازگی، تکرار و مبلغ خرید می‌باشد.

ارزش حیات مشتری

ارزش حیات مشتری

ارزش حیات مشتریان Customer Lifetime Value پیش‌بینی مقدار سود خالصی است که یک مشتری در کل دوره ارتباطش با سازمان و کسب‌وکار به همراه خواهد داشت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com