کاربرد داده‌کاوی در انتخاب تامین کننده

ترجمه مقاله کاربرد داده‌کاوی در انتخاب تامین‌کننده

عنوان دقیق مقاله به فارسی: استفاده از هم‌افزایی داده‌کاوی برای ارزیابی معیارها در مرحله پیش صلاحیت انتخاب تامین کننده (کالا)

ترجمه چکیده مقاله کاربرد داده‌کاوی در انتخاب تامین کننده

یک شرکت برای تولید و مونتاژ محصولات خود باید بسیاری از قطعات و مواد خام مختلف را از تامین کنندگان مختلف بالادستی خریداری کند. تحت این شرایط انتخاب تامین کننده کالا برای بخش خرید به موضوع مهمی تبدیل شده است. انتخاب تامین کنندگان به تعدادی معیار و چالش بستگی دارد که باید فرایند انتخاب را بر اساس معیار اصلی و انتخاب بهترین تامین کننده بهینه سازد.

در طول فرایند انتخاب تامین کننده،  غربالگری اولیه از تامین کنندگان بالقوه از یک مجموعه بزرگ مهم و حیاتی است و تعیین تامین کننده آینده نگر تا حد زیادی به انتخاب معیار چنین پیش صلاحیتی بستگی دارد. براساس ادبیات پژوهش، از روش‌های مبتنی بر قضاوت برای انتخاب تامین‌کننده براساس دیدگاه مشتریان، متخصصان و کارشناسان استفاده می‌شود.

در تمام این روش‌ها از دانش و تجربه تصمیم گیرندگان استفاده می‌شود. این روش‌ها به علت ساختار پیچیده مدیریت زنجیره تامین درجه خاصی از عدم قطعیت را دارا می‌باشند. استخراج دانش پنهان یکی از مهم ترین ابزارها یی است چنین عدم اطمینان (عدم قطعیت)  را نشان می‌دهد و داده‌کاوی مفهومی است که برای چنین عدم قطعیت‌ها یی را مورد توجه قرار می‌دهد و در بسیاری از سناریوها قابل اجرا می‌باشد.

هدف از انجام این پژوهش پیشنهادی این است که یک روش داده‌کاوی معرفی کند که روابط پنهان میان داده‌های پیش صلاحیت تامین کننده با امتیاز کلی تامین کنندگانی که پس از مشاهده ی کارهای اجرا شده ی قبلی در یک دوره ی زمانی استنتاج شده اند، را کشف کند. این پژوهش این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه قدرت اولیه تامین کننده عملکرد نهایی کار خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین (SCM)، انتخاب تامین کننده، پیش صلاحیت تامین کننده، کاربرد داده‌کاوی، الگوریتم I-PM

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود مقاله اصل لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله