این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق علمی

روش شناسی سیستم های نرم

سیستم‌های نرم

روش شناسی سیستم‌های نرم یا Soft Systems Methodology (SSM) راهکاری جدید در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی برای حل مساله در دنیای واقعی است.

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی بر شیوه استدلالی قیاسی-استقرایی دلالت دارد که بر اساس اصول مکتب فکری اثبات گرایی پایه‌گذاری شده و براساس تجربه حسی انجام می‌شود.

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق

فلسفه دانشی است که به تفکر درباره مسائل بنیادین و اساسی جهان و زندگی مانند هستی، واقعیت و آگاهی می‌پردازد. فلسفه تحقیق جایگاه مهمی در مطالعات مدیریتی دارد.

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیقات علمی را می‌­توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

کلیات تحقیق علمی

کلیات تحقیق علمی

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه‌ای که با آداب خاصی بطور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و برای گسترش قلمرو معرفی نوع بشر انجام شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com