این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق علمی

نظریه (تئوری) و نظریه‌پردازی

نظریه (تئوری) و نظریه‌پردازی

نظریه یا تئوری (Theory) تفکر انتزاعی مبتنی بر منطق پیرامون یک پدیده و پیامدهای ناشی از چنین سبک تفکری را یک پژوهش علمی شامل می‌شود.

روش شناسی سیستم های نرم

سیستم‌های نرم

روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) رویکردی پژوهشی جدید در زمینه مدیریت و علوم اجتماعی برای حل مسائل دنیای واقعی با همه پیچیدگی‌های آن می‌باشد.

ماهیت روش علمی

روش علمی و علم

علم (Science) کوششی نظام‌مند است که دانش را به شیوه‌ای قابل آزمایش خلق و سازماندهی می‌کند. علم با روش پژوهش علمی حاصل می‌شود.

فلسفه تحقیق (پارادایم پژوهش)

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق در یک تعریف ساده به معنای پیدا کردن روشی برای شناخت و پاسخ به پرسش‌ها و چراهای بشر است که قدمتی به بلندای تاریخ دارد.

انواع تحقیق علمی براساس هدف

انواع تحقیق علمی (براساس هدف)

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیق علمی را می‌توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

کلیات تحقیق علمی

کلیات تحقیق علمی

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه‌ای که با آداب خاصی بطور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و برای گسترش قلمرو معرفی نوع بشر انجام شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com