این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش پژوهش

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این رویکرد پژوهشگر در متغیرها دخالت یا دسنکاری نمی‌کند.

انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق

دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده‌ها که می تواند به صورت تحقیق میدانی یا تحقیق کاربردی به صورت کمی، کیفی یا آمیخته انجام شود.

اقدام پژوهی (نظریه پژوهش عمل)

اقدام پژوهی (نظریه پژوهش عمل)

نظریه پژوهش عمل یا اقدام پژوهی Action Research یک روش تحقیق علمی است که می‌تواند موقعیت‌های نامعین ملموس مربوط به اقدامات و عملیات را مشخص کند.

مطالعه موردی

مطالعه موردی

کدک ویندوز یا کدک مختصر coder-decoder به معنای رمز گذاری –رمز گشایی فایلهای صوتی تصویری است. توضیحات تکمیلی دراین رابطه در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

نگارش مقاله علمی پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی Research article برخلاف یک مقاله مروری، یک منبع دسته اول است که دارای روش تحقیق، تحلیل داده‌ها و گزارش یافته‌های نویسنده مقاله است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com