این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فهرست منابع

تحلیل استنادی

تحلیل استنادی

تحلیل استنادی Citation analysis روشی برای آزمون و ارائه فراوانی‌ها، الگوها و نمودارهای مرتبط با مراجع موجود در اسناد و مقاله‌ها می‌باشد.

منبع‌نویسی ونکور

منبع‌نویسی ونکور Vancouver

منبع‌نویسی ونکور Vancouver یک شیوه استاندارد و پذیرفته شده جهانی برای نوشتن فهرست منابع مورد استفاده در یک مقاله علمی و پایان نامه است.

فهرست منابع شیکاگو

فهرست منابع شیکاگو

فهرست منابع شیکاگو Chicago یکی از روش‌های استاندارد برای ارجاع و استناددهی به متون مورد استفاده در یک تحقیق علمی و نگارش مقاله است.

فهرست منابع

روش نوشتن فهرست منابع

روش نوشتن فهرست منابع Citation براساس استانداردهای جهانی انجام می‌شود که در نگارش یک مقاله علمی یا پایان نامه باید رعایت شود.

فهرست منابع MLA

فهرست منابع MLA

روش نوشتن فهرست منابع MLA یک روش استاندارد ارجاع دهی و استناد به مقاله، کتاب یا پایان نامه است که توسط انجمن زبان مدرن آمریکا ابداع گردید.

فهرست منابع APA

فهرست منابع APA

فهرست منابع APA استانداردی است که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا برای ارجاع درون متنی و برون متنی در مقاله علمی و پایان نامه ارائه شده است.

دانلود اندنوت EndNote

نرم‌افزار اندنوت EndNote

دانلود نرم افزار منبع نویسی و فهرست منابع اندنوت EndNote برای فهرست نویسی در نشریه های معتبر علمی-پژوهشی و چاپ مقالات ISI

فهرست جداول در ورد

فهرست جداول در ورد

برای تنظیم فهرست جداول در ورد به صورت خودکار و نامگذاری آنها به صورت اتوماتیک ابتدا باید یک کپشن Caption و سپس دو سبک style بسازیم.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com