فهرست منابع

فهرست منابع MLA : روش انجمن زبان مدرن آمریکا

فهرست منابع MLA سرآیند Modern Language Association به معنی انجمت زبان مدرن آمریکا است. شیوه‌ نامه «MLA»  که به ‌دست انجمن زبان آمریکا تدوین شده است، بیشتر با حوزه‌هایی از علوم سازگاری دارد که نقل ‌قول مستقیم از اشخاص، به دلیل استناد به اعتبار گوینده، اهمیت دارد. در این شیوه که مبتنی بر نظام «نام ـ صفحه‌شمار» است، برای استناد در متن، نخست، نام‌خانوادگی پدیدآورنده و پس از آن یک فاصله، آن‌گاه شماره صفحه مورد استناد، داخل پرانتز درج می‌شود.

در شیوه‌نامه MLA برای ذکر صفحه‌شمار از علامت اختصاری صفحه، استفاده نمی‌شود، مانند: (احمدی ۶۵).

یک نمونه درست از نوشتن فهرست منابع به روش MLA  درج شده است.

Habibi, Arash, Azam Sarafrazi, and Sedigheh Izadyar. “Delphi technique theoretical framework in qualitative research.” The International Journal of Engineering and Science 3.4 (2014): 8-13.

همین منبع به روش APA بصورت زیر است:

Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science, 3(4), 8-13.

فهرست منابع MLA

پیدا کردن فهرست منابع MLA بصورت خودکار

اگر زمان لازم برای مرتب کردن منابع به صورت دستی به روش MLA را ندارید به سایت گوگل اسکولار بروید. عنوان مقاله را بنویسید و سپس روی دکمه ای که با علامت دو گیومه آمده است مانند شکل بالا کلیک کنید. به همین سادگی شما امکان دسترسی به انواع فهرست نویسی را به صورت اتوماتیک خواهید داشت.