فهرست منابع MLA

فهرست منابع MLA سرآیند Modern Language Association به معنی انجمت زبان مدرن آمریکا است. شیوه‌ نامه «MLA»  توسط انجمن زبان آمریکا تدوین شده است و یکی از روش‌های نوشتن فهرست منابع است. این شیوه بیشتر با حوزه‌هایی از علوم سازگاری دارد که نقل ‌قول مستقیم از اشخاص، به دلیل استناد به اعتبار گوینده، اهمیت دارد. در این شیوه که مبتنی بر نظام «نام ـ صفحه‌شمار» است، برای استناد در متن، نخست، نام‌خانوادگی پدیدآورنده و پس از آن یک فاصله، آن‌گاه شماره صفحه مورد استناد، داخل پرانتز درج می‌شود.

نوشتن فهرست منابع MLA به صورت خودکار

اگر زمان لازم برای مرتب کردن منابع به صورت دستی به روش MLA را ندارید به سایت گوگل اسکولار بروید. عنوان مقاله را بنویسید و سپس روی دکمه ای که با علامت دو گیومه آمده است مانند شکل بالا کلیک کنید. به همین سادگی شما امکان دسترسی به انواع فهرست نویسی را به صورت اتوماتیک خواهید داشت.

ارجاع‌دهی به روش MLA

ارجاع‌دهی به روش MLA

نحوه رفرنس نویسی انواع منابع به روش  MLA

برای نوشتن فهرست منابع MLA مربوط به مقاله‌ها از شیوه زیر استفاده می‌شود.

 • ابتدا نام خانوادگی و نام مولف را بیاورید و نقطه بگذارید.
 • بعد عنوان مقاله را درون گیومه بنویسید و نقطه بگذارید.
 • سپس نام نشریه را به صورت ایتالیک بنویسید و به دنبال آن تاریخ انتشار را بیاورید و دو نقطه بگذارید.
 • پس از آن شماره صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

پرین، دینا، “ازدواج در دهه ی ۹۰”. نیویورک ۲ ژوئن ۱۹۹۰: ۴۵- ۴۰ .

نمونه انگلیسی:

Prin, Dinah.” Marriage in the 90s”. New York 2 June 1990: 40-45.

ارجاع‌دهی به کتاب‌ها

 • ابتدا نام خانوادگی و نام مولف یا ویراستار را بیاورید و نقطه بگذارید.
 • بعد عنوان کتاب را به صورت ایتالیک بیاورید و نقطه بگذارید.
 • سپس اگر کتاب دارای ویراستار، مترجم، یا گردآورنده بود، نام او را ذکر کنید.
 • در پایان نیز اطلاعات مربوط به ناشر از جمله مکان نشر: نام ناشر، و تاریخ نشر را بیاورید.

نمونه فارسی:

 • احمدیفرد، مریم. مدیریت استراتژیک. اهواز: انتشارات برابند، ۱۳۸۵ .
 • بزرگراه در سراسر جهان. نیویورک: پرنتیس، ۱۹۶۷ .
 • شیلد، جی، و دیگران. دسیسه ی بیزانس: تاریخ گذر انگلیسی. هارتفورد: مرجانسرپی، ۲۰۰۴ .

نمونه انگلیسی:

Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World, 1963.

Highways Around The world. New York: prentice, 1967.

مستندسازی بخش‌ها یا فصل هایی از یک کتاب

اگر از فصل‌ها یا بخش هایی از کارهای ویراستاری شده‌ای که فصل‌ها یا بخش‌های دارای عنوان منفرد و مولف جداگانه‌ای بودند که در یک مجموعه یا کتاب مرجع ویراستاری شده توسط دیگران آمده اند استفاده کردید، به ترتیب زیر عمل کنید:

 • ابتدا نام خانوادگی و نام مولف آن بخش یا فصل را بیاورید و نقطه بگذارید.
 • بعد عنوان آن فصل یا بخش را درون گیومه ذکر کنید و نقطه بگذارید.
 • سپس عنوان اثر اصلی را به صورت ایتالیک بنویسید و پس از نقطه، نام و نام خانوادگی ویراستار را بیاورید.
 • در پایان اطلاعات مربوط به مکان نشر: نام ناشر، تاریخ، و شماره ی صفحه را ذکر کنید.

نمونه فارسی:

والسینر، جان. “نقش پدر در شبکه ی اجتماعی یک کودک شوروی.” نقش پدر در رشد کودک. ویراستار مایکل‌ای لامب. نیویورک: ویلی، ۲۰۱، ۱۹۸۱- ۱۸۷ .

نمونه انگلیسی:

Valsiner, Jaan. ” The Fatrer̛ s Role in Social Network of a Soviet Child”. Role of The Father in Child Development. Ed. Micheal E. Lamb. New York: Wiley, 1981.187-201.

منابع غیر کتابی

 • ابتدا عنوان منبع (برنامه، پخش، فیلم و غیره) را به صورت ایتالیک نوشته و بعد نقطه بگذارید.
 • بعد شکل انتشار آن را بنویسید و نقطه بگذارید.
 • سپس نام کارگردان، تهیه کننده یا نویسنده را بیاورید و بعد کاما بگذارید.
 • بعد نام منتشر کننده را بیاورید و کاما بگذارید.
 • آنگاه انتشار یا پخش را بنویسید و در پایان مقدار زمان آن را بیاورید.

نمونه فارسی:

آفرینش در برابر تکامل: “مبارزه ی کلاس درس”. نوار ویدئویی. کارگردان ریال ویلسون، PBS ویدئو، ۱۹۸۲. (MLA)  د۵۸ دقیقه

نمونه انگلیسی:

Creation Vs Evolution:” Battle Of The Classroom.” Videocassette. Dir. Ryall Wilson, PBS Video, 1982. (MLA) 58 min.

برای ارجاع دهی به منابع یا اسناد الکترونیکی از روش زیر استفاده کنید:

 • ابتدا نام خانوادگی و نام مولف، ویراستار، جمع آوری کننده، یا مترجم را نوشته و اگر نام آنها مشخص نبود عنوان منبع را بنویسید و نقطه بگذارید.
 • بعد نام منبع را بیاورید.
 • سپس تاریخ انتشار اثر یا آخرین تجدید نظر یا ارائه را بیاورید.
 • آنگاه شماره صفحه، بخش، یا بند را بعد از دو نقطه بیاورید و بعد نقطه بگذارید.
 • بعد از نقطه نام موسسه یا سازمان یا دارنده ی وب سایت را بنویسید.
 • در پایان نیز تاریخ دسترسی به منبع و نشانی الکترونیک آن را ذکر کنید.

ارجاع‌دهی به پایان‌نامه به روش MLA

 • ابتدا نام خانوادگی و نام ارائه دهنده رساله را بنویسید و نقطه بگذارید.
 • بعد عنوان رساله را درون گیومه بیاورید و نقطه بگذارید.
 • سپس اطلاعات مربوط به دانش آموختگی از جمله دانشگاه محل تحصیل و تاریخ دفاع را بیاورید.

نمونه فارسی:

دارلینگ، چارلز دبلیو. “احترام بخش واقعی: شعر ریچارد ویلبر”. رساله در دانشگاه CT، ۱۹۷۷ .

دارلینگ، چارلز دبلیو. “احترام بخش واقعی: شعر ریچارد ویلبر”. رساله در دانشگاه CT، ۱۹۷۷٫ هارتفورد: انتشارات مرگانسر، ۱۹۷۹ .

نمونه انگلیسی:

Darling, Charles W.” Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur “. Diss. U. of CT, 1977.

Darling, Charles W.” Giver of Due Regard: The poetry of Richard Wilbur “. Diss. U. of CT, 1977. Hartford: merganser press, 1979

آموزش فهرست نویسی به روش MLA

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله