این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت تغییر

کتاب فناوری هراسی

کتاب فناوری هراسی

دانلود کتاب فناوری هراسی نوشته مهدیه نگارستانی برای شناسایی ریشه‌های مدیریت تغییر سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییرات فناورانه سازمان

مدیریت تغییر موفق

مدیریت تغییر موفق

ترجمه مقاله مدیریت تغییر موفق نوشته جی. اس اوکلند و استفن تانر. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیر ترجمه شده است.

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

دانلود پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه تعهد به تغییر همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تغییر سازمانی

مدیریت تغییر سازمانی

بیان مفاهیم مقدماتی مدیریت تغییر سازمانی و معرفی مدل اثربخش تغییر سازمان در مدیریت تغییر فردی و سازمانی در پایگاه پارس مدیرقابل دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com