مدیریت تغییر موفق

ترجمه مقاله مدیریت تغییر موفق ترجمه نوشته جی. اس اوکلند و استفن تانر

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله مدیریت تغییر موفق

تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌های تحول هنگام ارائه با شکست روبرو می‌شوند. این طرح‌ها همیشه به شکست کامل منجر نمی شوند اما در نیمه راه متوقف می‌شوند، به درستی هدایت نمی شوند و یا فقط تعدادکمی به نتیجه لازم می‌رسند. هم چنان که سرعت تغییر در محیط خارجی لحظه به لحظه  افزایش می‌یابد نویسندگان شروع به شناسایی عناصر معمول موفقیت برای مدیریت تحول می‌کنند .

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی شکاف ظاهری بین نظریه‌های مشاهده شده و  بهترین عمل بود، خروجی، الگویی مفید برای حمایت از طرح‌های آتی خواهد بود. با مدیریت ارشد  ۲۸ سازمان از صنایع گوناگون، از جمله بخش عمومی، مصاحبه شد تا دریابیم چگونه تغییر را با موفقیت پیش می‌برند .انجام تحقیق که  بیش از ۶ ماه طول کشید، تعدادی موضوع شامل محرک‌های تغییر، برنامه‌ریزی برای تغییر  و اجرای تغییر  را بررسی کرد. نیروهایی که باعث ایجاد تغییر می‌شدند نیز همان طور که توسط افراد پاسخگوتجربه شده بود ،به دست آمدند.

با انجام این تحقیق اطلاعاتی به دست آمد که نشان می‌دهند تحول موفق هم بر روی موضوعات راهبردی و هم موضوعات عملیاتی تمرکز دارد. رابط‌های اصلی بین اهداف راهبردی و اصلاحات عملیاتی از طریق فرایندهای هسته‌ای هستند که لازم است درک، اندازه‌گیری و اصلاح شوند. اگر رابط‌ها از بین بروند ، تغییر تا حد زیادی بی اثر خواهد شد. پژوهش منجر به تعریف  دو ساختار مهم مدیریت تغییر می‌شود : آمادگی برای تغییر و اجرای تغییر. این ساختارها در یک الگو به صورت هندسی  نشان داده شده است که کمکی برای سازمان هایی خواهد بود که یا در حال شروع  برنامه تغییر هستند و یا در فرایند مدیریت تغییر هستند و امیدوارند که شانس موفقیت خود را بالا ببرند.

واژگان کلیدی: مدیریت تغییر، رهبری، فرایندها، سازمان و منابع، سیستم‌ها و نظارت‌ها، رفتارها، پیاده‌سازی تغییر

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله