پرسشنامه تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه تغییر سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر ۱۸ گویه طیف لیکرت ۵ درجه
  • پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ۱۳ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد مقیاس تعهد به تغییر: تعهد عاطفی، استمراری و هنجاری

ابعاد مقیاس مقاومت کارکنان در برابر تغییر: رفتاری، هیجانی و شناختی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تغییر سازمانی

توضیح: زمانی که تغییری در سازمان رخ می‌دهد نوع برخورد کارکنان می‌تواند به صورت «تعهد به تغییر» یا «مقاومت در برابر تغییر» باشد. در هر یک از این حالات شیوه مدیریت تغییر سازمانی متفاوت است. به همین منظور دو نوع پرسشنامه تغییر سازمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف مفهومی: مدیریت تغییر یک اصطلاح کلی است که در هنگام ایجاد تغییر سازمانی،  برای همه روش‌های آماده سازی و حمایت از افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها به کار می‌رود. این مدیریت، شامل روش هایی است که استفاده مجدد از منابع، فرآیند کسب‌وکار، تخصیص بودجه یا سایر روش‌های عملیاتی تغییر دهنده سازمان را مجددا توضیح می‌دهد. غالبا، مدیریت تغییر سازمانی (Organizational Change Management)، کل سازمان و آنچه نیاز به تغییر دارد را در نظر می‌گیرد  در حالی که، مدیریت تغییر تنها به چگونگی تاثیر چنین انتقال سازمانی بر افراد و تیم‌ها اشاره دارد. این رشته با رشته‌های مختلف از علوم رفتاری و علوم اجتماعی تا فناوری اطلاعاتی و راه حل‌های کسب‌وکار مرتبط است.

مدیریت تغییر، شیوه‌ای است که در مورد چگونگی آماده کردن، تجهیز کردن و حمایت کردن از افراد برای تطبیق موفقیت آمیز با تغییرات، دستورالعمل هایی ارائه می‌کند تا زمینه نتایج و موفقیت سازمانی فراهم شود. غالبا مدیریت تغییر، ابزارهای سازمانی را تلفیق می‌کند که به انتقال موفق پرسنل کمک کرده و به انطباق و پژوهشگر شدن تغییرات ختم می‌شود. البته، میزان مدیریت تغییر به سطح اختلال ایجاد شده در کار روزمره کارکنان  بستگی دارد. از طرف دیگر،  اختلال‌های ایجاد شده نیز  به ویژگی‌های سازمانی مانند فرهنگ، سیستم ارزش و تغییرات گذشته وابسته است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله