تغییر مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

ترجمه مقاله تغییر تحول‌آفرین در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR)

ترجمه مقاله مدیریت تغییر مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR) نوشته وراکودی، مارجین جانسن و یوگش دیودی

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله تغییر مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR)

با سهولت صورت گرفته بواسطه دولت الکترونیک، نماینده های دولتی در جست و جوی تغییر تحول‌آفرین با ایجاد پیشرفت و ارتقا بنیادی می باشند. در نگاه اول، این پیشرفت مشابه بازمهندسی فرایند کسب و کار یا مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در بخش خصوصی می باشد. در حالی که سیاست گذاران و متخصصان در بخش دولتی، پیشرفت های اخیر خود را به عنوان BPR خاطر نشان می کنند، جامعه آکادمیک و تحقیق از ایجاد هرگونه مقایسه ای اجتناب کردند. این مسئله خلائی را در خصوص درک پیچیدگی چالشی که مهندسی مجدد دولت انتقالی و تغییرات حاصل در آژانس های دولتی با آن مواجه می باشند، باقی می گذارد.

هدف این مقاله، تفسیر و ترجمه یافته های مهندسی مجدد فرایند کسب و کار به حوزه دولت انتقالی می باشد که باعث ایجاد تغییراتی در بخش دولتی شده است. ویژگی ها و چالش های BPR با استفاده از آثار اصولی و قاعده ای استنتاج می شوند و با دو قضیه از تغییر و انتقال بخش دولتی در بریتانیا و هلند مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج این قضایا نشان می دهند که تغییر اعمال شده بر دولت انتقالی به طرحی برای پیشرفت بنیادی نیاز دارد که برعکس BPR بواسطه گام های توسعه و پیشرفت می توان به آن نائل شد و سطوح بالایی از مشارکت را داراست. یافته ها به سیاست گذاران، نگرش های ارزشمندی را در خصوص پیچیدگی و استراتژی های احتمالی ارائه می دهد که ممکن است به وجود آن ها در راستای مدیریت تغییر موفق مهندسی مجدد و مدیریت فرایند کسب و کار در اجرای دولت انتقالی نیاز باشد.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، تحول، تغییر، مدیریت تغییر، مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، BPR

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

15000 تومان – خرید ترجمه