پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

دانلود پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با روش تفسیر

ابعاد : رفتاری، هیجانی و شناختی

تعداد سوالات : ۱۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

پیوست: پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر شامل ۳ سازه و ۱۸ گویه

تعریف مفهومی مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر، فعالیت‌های آشکار و پنهان کارکنان و گروه‌های کار نسبت به تغییرات برنامه‌ریزی شده سازمانی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می‌کنند.

مدیریت تغییر یک اصطلاح کلی است که در هنگام ایجاد تغییر سازمانی، برای همه روش‌های آماده سازی و حمایت از افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها به کار می‌رود. این مدیریت، شامل روش هایی است که استفاده مجدد از منابع، فرآیند کسب‌وکار، تخصیص بودجه یا سایر روش‌های عملیاتی تغییر دهنده سازمان را مجددا توضیح می‌دهد. غالبا، مدیریت تغییر سازمانی، کل سازمان و آنچه نیاز به تغییر دارد را در نظر می‌گیرد. در حالی که، مدیریت تغییر تنها به چگونگی تاثیر چنین انتقال سازمانی بر افراد و تیم‌ها اشاره دارد.

مدیریت تغییر، شیوه‌ای است که در مورد چگونگی آماده کردن، تجهیز کردن و حمایت کردن از افراد برای تطبیق موفقیت آمیز با تغییرات، دستورالعمل هایی ارائه می‌کند تا زمینه نتایج و موفقیت سازمانی فراهم شود. غالبا مدیریت تغییر، ابزارهای سازمانی را تلفیق می‌کند. این به انتقال موفق پرسنل کمک کرده و به انطباق و پژوهشگر شدن تغییرات ختم می‌شود. البته، میزان مدیریت تغییر به سطح اختلال ایجاد شده در کار روزمره کارکنان بستگی دارد. از طرف دیگر، اختلال‌های ایجاد شده نیز به ویژگی‌هایی مانند فرهنگ سازمانی و ارزش‌های محوری سازمان وابسته است.

پرسشنامه تعهد به تغییر درست برعکس پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله